Sladkostikteré sizamilujete

bonbon bonbon bonbon bonbon

Odstoupení od smlouvy

Kupující:

jméno a příjmení: ...............................................

adresa: .............................................................

PSČ: .................................................................

Telefon: .............................................................


Prodávající:

Cukrovinky Severka s.r.o.

Popinecká 375/20

739 32 Vratimov

IČ: 05387680                                                                             Datum:...................

 

Věc: Odstoupení od smlouvy §1829 odst. 1 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal (název zboží) ................................................... v hodnotě ...................Kč, včetně DPH.

Toto jsem od Vás obdržel dne ................... (číslo daňového dokladu ...................).


Na základě § 1829 odst. 1 občanského zákoníku využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím neporušené v původním obalu spolu s tímto dopisem na Vaší adresu.

Čestně prohlašuji, že u vráceného zboží byly dodrženy teplotní skladovací podmínky, dle pokynů výrobce uvedené na zadní straně obalu.

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu anebo na účet číslo ........................./..............

 

 

 

 

......................................
vlastnoruční podpis